CELEBRATE DIVERSITY

Op 28 juni 2019 zal het precies 50 jaar geleden zijn dat in New York homo’s en lesbiennes zich gingen verenigen en op straat kwamen voor gelijke rechten. Hieruit is de gaypride ontstaan en is deze protestbeweging voorbije jaren geëvolueerd naar een feest van de superdiversiteit. Deze 50ste verjaardag wil ik graag aangrijpen als uitgangspunt om volgend seizoen een ‘QUEER-danstheatervoorstelling’ te maken met kinderen en jongeren die verschillen van leeftijd genderidentiteit, genderexpressie, migratieachtergrond, ras, religie, klasse en seksuele oriëntatie, waarin de zoektocht naar gelijkheid, de vrijheid,  de ‘pride’ en het vieren van de superdiversiteit centraal staat.

 

BELGIAN PRIDE FOR KIDS

De aanloop naar deze ‘QUEER-voorstelling’ wil ik onderverdelen in verschillende artistieke onderzoeks periodes, met telkens een toonmoment als eindresultaat. Als eerste stap wil ik met kinderen en jongeren van de Kopergietery deelnemen aan de BELGIAN PRIDE. Op de PRIDE is superdiversiteit heel  zichtbaar en direct voelbaar. De ervaringen van de kinderen en jongeren, de manier waarop ze hier naar toe leven en kijken, de PRIDE beleefden en een mening hierover vormden wil ik gebruiken voor het inhoudelijk materiaal waaruit we later scènes creëren.

 

NOODZAAK

 

SUPERDIVERSITEIT

Na Dubai is Brussel de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld, 62% van haar inwoners werden geboren in een ander land of hebben een migratieachtergrond (zogenaamde 2de of 3de generatie migranten). Wat in Brussel gebeurt is een voorbode voor de rest van België. De meerderheid hiervan zijn kinderen en jongeren. Ze groeien op in een superdiverse context waar er geen dominante meerderheidsgroep meer is. Voor hen is integratie inmiddels een gepasseerd station. Ze willen een inclusieve samenleving. En eisen hun plek en erkenning op in de samenleving en zijn instituties. Het jeugdtheater is één hiervan en kan hierin een belangrijke voortrekkersrol zijn.

 

QUEER YOUR MIND

Superdiversiteit heeft voordelen voor wie er mee kan omgaan, maar vergt ook inzicht, inspanning en geduld. Kunst kan hierin een verschil maken. Het theater kan als ‘bemiddelingsruimte’ bestaande patronen doorbreken en dominante normen, waarden, tradities, vooroordelen en/of onverschilligheid in vraag stellen. Alles dat niet in een hokje past of die afwijkt van een dominante norm kan je ook omschrijven als ‘QUEER’, wat ‘vreemd’ ‘eigenaardig’ betekent. Een term die zijn oorsprong vond in het feminisme en in onderzoek die elke vorm van seksuele activiteit of identiteit tracht te omvatten.

 

QUEEREN

‘Queeren’ laat ons toe beter te begrijpen hoe diepgeworteld dominante normen en waarden onze overtuigingen nog steeds beheersen. Het is een analytische tool om de complexe mechanismen van discriminatie bloot te leggen. De term wordt niet langer exclusief gereserveerd voor seksuele oriëntaties die afwijken van de heteronorm, maar voor alle mogelijke verstoringen van de norm. Het laat  zien dat je de wereld niet kan opdelen in wat normaal is en wat afwijkt. Uiteindelijk is iedereen queer en is geen mens het een, of het ander.

.