PASCAL BUYSE  (1975,Belgium)THEATERMAKER PERFORMER

Pascal Buyse schept met zijn  intrinsieke cultuurkwaliteiten, zijn kunstenaarsschap een nieuwe wereld.
Met zijn vernieuwing in het jeugdtheater en zijn multicultureel artistiek engagement voor jongeren, zowel nationaal en internationaal is hij een "grenzenverlegger" in alle betekenissen van het woord.  via actieve participatie tot kunstcreatie en –belevenis.  oog voor je niets aflatende dynamiek: het voortdurend experimenteren, platforms creeren waardoor “esthetische ervaring on every corner of the street” te grijpen valt zowel voor amateurs als professionals.  Zo gaat persoonlijke groei gepaard met opwaardering van het volk.  Hij intergreert levensbreed en levenslang leren door cultuur te laten beoefenen, beleven en te besteden voor iedereen.

Maar de jury heeft ook in overweging genomen “zijn intense verwevenheid als persoon en als artiest met de KUURNSE GEMEENSCHAP.  Het CAN’ART en CANARTISAN waardoor je de “ezelssamenleving” omtoverde door kunst en cultuur tot een “socio-cultureel geïnspireerde gemeenschap.

Door jouw “
Maar wat ik persoonlijk sterk apprecieer, is je zucht naar kwaliteit.  Deze “fitness for artistic use” zet je nu verder, nog verdiepen en verfijnen door te stimuleren en te produceren aan de afdeling theaterregie van RITCS te Brussel.  Ik hoop dat de geldelijke prijs, die de gemeente KUURNE je van harte schenkt, je daarbij een beetje materieel zal helpen.

Ik zou Pascal nu je C.V. moeten naar voor brengen.  Mij interesseert het niet of je geboren bent in Tielt, school liep in Kortrijk, Gent en leeft in Antwerpen.  Degenen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen terecht op jouw website www.pascalbuyse.com en Facebook.

Wat mij interesseert is duidelijk te stellen welke culturele kenmerken je verheffen boven de andere mode-kandidaten.  

Gezien het late uur zal ik synthetisch zijn:

1. Er is jouw bijzondere loopbaanontwikkeling: Je talentwortels voor kunst en cultuur liggen in Kuurne als lid van de vlaggengroep KUREO.  Je waart creatief bezig met het in elkaar steken van ouderavonden voor de Chiro en met het uitbeelden van het passieverhaal in de Kerk stak je neus uit naar het theater. Die ontluikende gave boetseerde je verder in de Kunstenhogeschool te Gent. Als jonge performer bij de fameuze Alain Platel.  Je volgde Masterclasses in Londen.  

 

Terug in België doorliep je met succes alle stappen in de theaterwereld: scenarist, acteur, regisseur en ten slotte directeur en prof bij het jeugdtheater LARF.  Maar jouw grote internationale sprong voorwaarts werd gerealiseerd in 2014 in Dubaï als CURATOR.  Je gaf workshops aan het kunstenhuis THE JAM JAR en met de bewoners van Dubaï realiseerde je een theatervoorstelling voor het theaterfestival Short en Sweet en haalde prijzen voor Beste Regie, Script en Theatergroep.  Nu werk je als THEATERMAKER in de Kopergieterij, het toonaangevend jeugdtheater van Vlaanderen, dat onlangs prijzen behaalde in Edinburgh en Nederland.

Maar belangrijk is dat je verder studeert en je gaat ontwikkelen aan de theaterregieafdeling van de RICTS te Brussel, waar je in de komende twee jaar vier theatervoorstellingen gaat maken.

Dat maakt je uniek !  Van een Kuurnse jeugdbeweging-performer tot internationaal curator die toch om de kwaliteit te verbeteren, dynamisch verder studeert en produceert.

2. Je bent een innoverend CREATOR: Scheppen uit het niets en terzelfdertijd afstand nemen van de bestaande werkelijkheid naar een imaginaire wereld.  Je schiep de Orde van de Eend en een alternatieve vereniging CAN’ART, kunst die leeft, toegankelijk is voor iedereen en de Kuurnse samenleving omtovert.  U beschouwt Can’Art als je nummer één, collectief werk dat via kunst en cultuur de samenleving nieuwe vormen geeft.  Het is een platform om artistiek experimenteren en dit voor iedereen.

Je schept een nieuw CULTUURPRODUCT. Vat ik het goed samen dat “KUNST” je maîtresse is en cultuur je “trouwe echtgenote”?

3. Tot slot ben je de kampioen van het gebruik van de publieke ruimte.  Het laatste bewijs is CANARTISAN.  Het is een COMMUNITY ARTEVENT, in een natuurgebied trek je de Kuurnenaren uit de comfortzone door ze te betrekken zelfs onder te dompelen in de KUNST.

Je slaagde erin om met de theaterstukken: DE VUURTOREN, ROOTS en DROP YOUR FEARS HERE het jeugdtheater, de intergeneratiewerking en de multiculturaliteit centraal te stellen, als progressief, participatief en internationaal kunstenaar, een voorbeeld voor de jonge theatermaker in Vlaanderen die ons een compleet andere visie op onze tijd en wereld wil bieden.

De KUURNSE CULTUURPRIJS gaat naar kunstenaars die universeel werk maken, ontroeren, passioneren, over risico nemen, radicaliteit en verandering.

 

Marc Benoit

Voorzitter jury