top of page

Ja Wacht!

Theaterproduktie met en door jongeren.

In 'Ja Wacht' engageert  Alain Platel zich in een theater-dansproject met dertig jongeren. Gedurende een maand leven en werken de jongeren samen. Op basis van gesprekken, improvisatie en fantasie ontstaat er gaandeweg een voorstelling. Het resultaat is een geëngageerd theaterproduktie over verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid maar wars van dogmatiek of sloganeske taal.

(Couleur Locale  1993)

bottom of page