top of page

VALSCHAARD!

        EEN THEATERBEWERKING VAN STREUVEL'S ROMAN:  'DE VLASCHAARD’

 

De bekendste roman van  Stijn Streuvels; ‘De Vlaschaard’ is leidraad in deze  ‘duistere cynische politieke komedie’. Door de hoofdpersonages uit deze roman in een hedendaagse  tijdscontext te plaatsen, meer dan 100 jaar na datum, blijkt anno 2019 de Westvlaamse identiteit - “nie zagen en klagen, voortdoen” - ten gronde niks veranderd. Ook in vorige eeuw dreven de angst voor het vreemde en verandering lijdzaamheid als papieren bootjes in de Vlaamse verzuurde beek. Met alle tragische gevolgen van dien.

Het vader-zoon conflict is een verhaal van alle tijden dat hier door Streuvels meesterlijk wordt gebracht. De natuurbeschrijving en het psychologisch uittekenen van de hoofdpersonages maken De Vlaschaard tot een hoogtepunt in de Vlaamse en Europese letterkunde.

West-Vlaamse vlasboeren als blauwdruk van hedendaagse conservatieve normen en waarden

Door de hoofdpersonages uit deze roman in een hedendaagse  tijdscontext te plaatsen, meer dan 100 jaar na datum, blijkt anno 2019 de Vlaamse mentaliteit ten gronde in niks veranderd. In Streuvels verhalen lees je de fundamenten van wat in actuele maatschappelijke debatten nog steeds wordt aangereikt als "het gezond (boeren)verstand".

Verfilming ‘De Vlaschaard’ door de Nazi's  

'De Vlaschaard' is niet alleen een vader-zoon conflict, van hoe de conservatieve macht hun dominante norm niet willen aanpassen aan een veranderende samenleving, daarnaast is het boek met toestemming van Streuvels in 1942/43 verfilmd door de Nazi's. Enerzijds leest het verhaal als een pleidooi voor progressiviteit, anderzijds als een propaganda ter verheerlijking van de fascistische ideologie. Deze ambiguïteit willen we inzetten als ruggengraat van de voorstelling.

 

Net als vandaag dreven ook vorige eeuw de ontgoocheling, de angst voor het vreemde en verandering, lijdzaamheid als papieren bootjes in de Vlaamse verzuurde beek. Zoals vlasboer vader Vermeulen zijn enige zoon Louis in een vlaag van woede doodslaat, komen vandaag boze Vlamingen op straat om de Vlaamse tradities te verdedigen. Desnoods met geweld. De grote verandering zijn ook vandaag ineens ingetreden, ook vandaag zal de oude traditionele wereld verdwijnen en plaats moeten maken voor nieuwe wereld. Met alle tragische gevolgen van dien.

bottom of page