top of page

CANARTISTAN 2015
 

 absurd state of Kuurne

There is something going on in Kuurne, a small village beside a Belgian river. A wild nature free space at the riverbank did people dreaming about a new big public park. But there is also a group of artists that want to claim this area to build up the first free state in Belgian history. And they are serious about it!

'- Canartistan is the first art project after the last edition of Kunstenfestival Can'Art in September 2014.

With this community art event  wants vzw Can'Art (formerly know as 'vzw De orde van de Eend') introduce a new method for future artprojects. Our mission statement stays the same: prove that art makes the difference in our ordinary daily life. Every art-project taht we do must be more than 'being-out-of-your-comfort-zone'. Not by provoking of the society, but by engaging the society into our conviction, our artistic ideas, without losing our credibility or lapse into a caricature.

 

- Canartistan is a game between the audience and performers.

The goal for the performers is to find the right dramatic tension between  convince and unconvincing.

For the audience; between convenience and inconvenience.

Welkom in Canartistan

 

'Canartistan' was het eerste project na Kunstenfestival Can'Art.
Met dit evenement wil vzw Can'Art de eerste bakens uitzetten van toekomstige  kunstprojecten.

 

Onze basisdoelstelling bleef het uitgangspunt; 'Aantonen dat kunst het verschil maakt in ons gewone dagelijks leven'. En dit moet meer zijn dan even uit je comfortzone gehaald worden. We deden dit niet via provocatie, maar door het publieke stap voor stap mee te nemen in ons verhaal, onze overtuiging.

 

'Canartistan' was een oefening met een ploeg spelers + medewerkers om een juiste spanning te zoeken tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar.

 

Onze doel was niet een kick te krijgen door middel van provocatie, te bekritiseren of te kleineren. Maar de bezoekers stap voor stap mee te nemen in ons spel van rechten en plichten, maar dit zonder compromis.

De spelers volgden trouw de regels  van Canartistan, dit bracht de performance naar een hoogtepunt; namelijk samen met het publiekonder begeleiding van Fanfaar Fatal. het omverwerpen van een houten standbeeld  en het plaatsten van een nieuw betonnen standbeeld. Zie video.

 

Over weerspannigheid
Weerspannigheid wordt genoemd elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging tegen ministeriële ambtenaren, veld- of boswachters, dragers of agenten van de openbare macht, personen aangesteld om taksen en belastingen te innen, brengers van dwangbevelen, aangestelde van de douane, gerechtelijke bewaarders, officieren of agenten van de administratieve of de gerechtelijke politie, wanneer zij handelen ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen.


 

 

 

Doel van jouw interventies is dat de individuele toeschouwer begint na te denken over;  

- of zij/hij al dan niet verzet zal plegen

- in het geniep de regels aan zijn laars zal lapt.

 

Sowieso mag niemand tot 16 uur openlijk de regels naast zich neerleggen of  de Canartistan performance boycotten!

 

 

De acties die weerspannigheid bij de toeschouwer kunnen oproepen zijn:

 

- Bij de inkom de toeschouwer vertragen.

 

- Vragen om hun uurwerk aan te passen naar Canartistan-time (random uur, ieder heeft een ander uur op zijn uurwerk)

 

- Al! hun eten afgeven, ook hun Champagne (geen enkele uitzondering,  ook 'glutenvrije', suikervrije' moeten worden afgegeven)

 

- Controleren of hun eten al dan niet op kleur is gesorteerd.

 

- De Administratieve procedure bij de bonnetjesstand moet men volledig! en correct doorlopen. Bij iedere aankoop van bonnetjes moet altijd de volledige procedure opnieuw worden gedaan.

 

- Zonder Canartistan paspoort moet men bestellen bij de minderwaardige bar.

 

- Bij aanvraag van een paspoort moet je geduldig wachten.

 

- Met krijt worden willekeurige nummers op de muur geschreven en afgeroepen. Welke toeschouwer reageert nummer 4632890? (toeschouwer krijgt geen nummer)

 

- De ambtenaar die het paspoort uitreikt stelt één strikt persoonlijke privé vraag, zoals:

Wat is je diepste pijn? - Waarin vind je troost? - Wat is je grootste leugen?  Voor de durvers: 'Wat vind je fijn aan sex?' 'Heb je je lief al eens bedrogen?'

Kies voor jezelf één privé-vraag die gewaagd genoeg is om iets 'persoonlijk en privé' te weten te komen van de toeschouwer. Het antwoord schrijf je ongevraagd duidelijk leesbaar op het paspoort + één persoonlijk uiterlijk kenmerk van de toeschouwer. Dat kenmerk kan iets mooi of lelijk zijn. *

 

* Privé info op paspoort: hier spelen we met gegeven van privacy van  het publiek. Geef je het bloot of niet?  Ga je nog makkelijk een pintje bestellen aan de VIP-bar met op je paspoort: 'Heeft zijn lief bedrogen. Heeft geen smaak wat kleding betreft' op je paspoort.

Bedieners aan de bar mogen dit natuurlijk luidop lezen.

 

Of  ga je je paspoort uitlenen aan je lief, of blijft die alsnog gewoon in je zakken zitten. Het goeie zou zijn dat de info op het paspoort net gênant genoeg is om te twijfelen of je het paspoort zal gebruiken of niet.

 

- Om het uur zijn er gemeenschappelijke ceremonies. Doet het publiek mee of niet?

 

-  Koop je drankbonnetjes op de zwarte markt aan een meerprijs!! of ga je aanschuiven bij de administratieve procedure?

 

- Luister je naar de onzin van de groengids?

 

- Zal de DJ zich houden aan de regel: één platendraaier zonder mengpaneel en zonder hoofdtelefoon?

 

Mochten jullie zelf nog ideeën hebben, voel je vrij die uit te proberen zondag. We zijn op zoek naar 'de weerspanningheid'.

 

Verzet

 

Vanaf 15 uur komen de rebellen in actie. Hun hoofdopdracht is op die twijfel in te spelen (poëtisch, via een blik, aanraking, troosten, uitbundig,...). Het publiek laten bewust worden dat verzet mogelijk is. Maar dan wel door samen te werken.

We brengen met alle spelers de weerspannigheid bij het publiek tot een onweerstaanbare drang om collectief verzet te plegen. Tot een algemene bewustwording van 'burgelijke ongehoorzaamheid'.

 

Tegen 16 uur moet je voldoende toeschouwers verzameld hebben om in groep, onder begeleiding van Fanfaar Fatal het nieuwe standbeeld op te brengen. En het oude te vervangen.

 

 

Uit het script en regie aanwijzingen:

 

Download het volledige script hier.

 

Van 11 uur tot 16 uur gaan we geleidelijk "de weerspannigheid" bij ons publiek opdrijven.  Als speler verlang je dat het publiek zich aan de regels houdt.Wanneer een toeschouwer, al dan niet per ongeluk, een regel zou overtreden wijs je kort, correct en beleefd op zijn/haar verantwoordelijkheid. Wanneer dit niet zou lukken, ben je niet boos maar wel zeeeeeer teleurgesteld.

 

Let op!  De toeschouwer mag nooit tot op een punt komen dat hij/zij zich verzet, luid protesteert, dreigt of aanvalt. Waar precies de grens ligt, dat laat aan jullie over. Jullie zoeken een goede balans en tasten af. Speel er maar mee, kan je gaan tot op het randje of niet? Tijdens de middag komen we regelmatig samen om overleg te plegen, ervaringen uit te wisselen en bij te sturen waar nodig.

 

Werk zoveel als mogelijk één op één, één toeschouwer per keer aanspreken. Stap naar de individuele toeschouwer, spreek haar/hem persoonlijk aan. Liever niet luid roepen  vanop een afstand naar een groep toeschouwers.

 

Maak het voor jezelf een leuk spel om te zien tot hoever je kan gaan zonder dat het grimmig wordt. Stop op tijd. Doe de toeschouwer twijfelen om al dan niet te protesteren. Een blik in de ogen, een vertwijfeling is goed ipv van trachten de discussie op te drijven tot wellesnietes. Zoals gezegd, aan jullie om zich daarmee te amuseren. :)


 

bottom of page