top of page

Can'Art

Kunstenfestival

 

 

Vzw Can'Art is een Multidisciplinaire Artistieke Vereniging uit Kuurne die kunst en cultuur beschouwt als essentiële elementen van de ontwikkeling van het individu en van de samenleving. Een vereniging ook die met zijn werking een alternatief biedt op het functioneren van culturele centra, kunstencentra en festivals.

Vzw Can'Art verenigt vrijwilligers, burgers uit alle lagen van de samenleving die creatief willen meewerken, meedenken en zich doorheen het jaar inzetten voor de werking in het algemeen en vooral voor de uitvoering van één culturele/artistieke activiteit “SPLINTERS”. Hierbij dragen we met zijn allen collectiviteit en participatie hoog in het vaandel.

Visie
De inhoudelijke visie van de vereniging vertrekt vanuit de overtuiging dat de kunsten in al hun vormen de ideale weg vormen voor de mens om zijn ideeën, zijn denkbeelden, meningen en gevoelens beter met anderen te confronteren. Kunst die leeft, communiceert en inzicht geeft bij de toeschouwer en samenleving.
Een kwaliteitsvolle culturele en/of artistieke activiteit staat voor ons gelijk aan een gebeuren waarin met respect en waardering voor ieders eigenheid, deze ideeën, denkbeelden, meningen en gevoelens worden getoond, uitgewisseld en met elkaar worden geconfronteerd.

Missie
Het hoofddoel van de vereniging is het jaarlijks ontwikkelen van een gratis toegankelijk ééndaags festivalconcept met een veelheid aan
multidisciplinaire artistieke activiteiten, zowel receptief als productief, van nationaal, regionaal, en lokaal actieve artiesten, mogelijk in samenwerking met andere professionele kunstenorganisaties uit Vlaanderen. Hiermee willen we komen tot een beter begrip en een grotere bekendheid van kunstenaars en hun werk.

Een festivalconcept als humus en aanleiding voor het creatieproces, een proeftuin om toekomstvisies en artistieke innovaties uit te testen
en als een plek waar ervaren en beginnende artiesten elkaar en hun publiek treffen.

Vzw Can’Art heeft naast een culturele functie ook een sociale functie.  We brengen mensen samen via toegankelijke activiteiten, en doen hen tegelijk een vrijblijvend (gratis) cultuuraanbod. Op die manier brengen we een heel divers publiek in contact met verschillende, vaak voor hen verrassende, kunst- en cultuurvormen. En we doen dit zonder hierbij het risico te schuwen of te grote compromissen te maken, of aan kwaliteit in te boeten.

 

HISTORIEK vzw Can'art

 

DE ORDE VAN DE EEND / 2005 - 2014

VZW CAN'ART / 2015 - ...

 

In september 2014 plaatste 'Vzw De Orde van de Eend' met een geslaagde 10de editie een punt achter het festivalconcept Kunstenfestival Can'art. Dit betekende niet het einde van de artistieke vereniging. Het stopzetten van de hoofdactiviteit gebruikten we als aanleiding om te reflecteren over onze werking, de verjonging te bewerkstelligen en onze inhoudelijk artistieke visie en doelstellingen te verscherpen.
 

De vereniging gaat voortaan door het leven als vzw Can'art; hiermee verwijzend naar het succesvolle Kunstenfestival, maar ook als merknaam die de reputatie heeft om culturele en artistieke grenzen te gaan aftasten en verleggen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Nog meer dan bij de werking van KF Can'art willen we in de toekomst de nadruk kunnen leggen op creatie en experiment, waarbij een aantal uitgangspunten van de organisatie, zoals het laagdrempelig, gratis en sociaal karakter van onze activiteiten bewaakt worden.

logocanart.jpg
logosplinters18
bottom of page